ศัลยกรรมเกาหลี
ภาษาไทย English Vietnam

BK plastic surgery clinic


แนะนำผู้อำนวยการโรงพยาบาล:

Dr. Hong Sung Bum                     

 • สำเร็จการศึกษาจาก Medical College, Hanlim University
 • Board-certified ศัลยแพทย์
 • ผู้อำนวยการแผนกศัลยกรรมที่ Gangnam Paik Hospital (1997)
 • สมาชิกเต็มเวลาสมาคม Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons
 • สมาชิกเต็มเวลาสมาคม Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery
 • สมาชิกสมาคม Korean Society for Surgery of the Hand
 • สมาชิกเต็มเวลาสมาคม Korean Association of Clinical Plastic Surgeons
 • สมาชิกสมาคม Korea Cleft Palate-Craniofacial Association
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ใน Medical College , Hanlim University

แนะนำแพทย์:

Dr.Shin Yong Ho
เชี่ยวชาญด้าน ศัลยกรรมตา ศัลยกรรมจมูก
                     

 • สำเร็จการศึกษาจาก Medical College, Hanlim University
 • สมาชิกเต็มเวลาสมาคม Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons
 • สมาชิกเต็มเวลาสมาคม Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery
 • สมาชิกสมาคม Korean Society for Surgery of the Hand
 • สมาชิกสมาคม Korea cleft Palate-Craniofacial Association
 • ผู้อำนวยการ Korean Association of Clinical Plastic Surgeons
 • ผู้อำนวยการ Shin Yong Ho Plastic Surgery Clinic (1996-2000)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Medical college, Hanlim UniversityEYES:
NOSE: 
FACE:
CHEST:
BODY:
SKIN:

© 2013 Surgerydesign.com  All Rights Reserved.
Facebook