ศัลยกรรมเกาหลี
ภาษาไทย English Vietnam

BANDO EYES Surgery Clinic


แนะนำผู้อำนวยการคลินิค:

Cho Ren Chang
  • จบการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ มหาวิทยาลัยยอนเซ
  • อาจารย์ประจำแผนกศัลยกรรมของมหาวิทยาลัยยอนเซ
  • ผู้อำนวยการคลินิคศัลยกรรมตาBando
  • ประธานสมาคมคลินิคศัลยกรรมเกาหลี
  •  ประธานสมาคมศัลยกรรมพลาสติกเกาหลี


EYES:
NOSE: 
FACE:
CHEST:
BODY:
SKIN:

© 2013 Surgerydesign.com  All Rights Reserved.
Facebook