ศัลยกรรมเกาหลี
ภาษาไทย English Vietnam

SHIMMIAN Rhinoplastic Clinic

จุดเด่นคลินิค

              SHIMMIAN Rhinoplastic Clinic ตั้งอยู่ที่ย่านกังนัมในกรุงโซล เพื่อให้คนไข้ได้รับบริการที่มีคุณภาพที่สุด คลินิคครอบคลุมการทำศัลยกรรมจมูก ศัลยกรรมตา ศัลยกรรมใบหน้าและการดูแลผิวพรรณ ในช่วง 20 ปี ผู้อำนวยการ Jung Dong Hak ได้รับเสียงชื่นชมมากมายในด้านการศัลยกรรมจมูก ทั้งยังมีงานเขียนเกี่ยวกับการศัลยกรรมถึง 11 เล่ม นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในด้านศัลยกรรมจมูก

รายการยอดนิยม

              ศัลยกรรมจมูก

แนะนำคลินิค

              SHIMMIAN Rhinoplastic Clinic ตั้งอยู่ที่ย่านกังนัมในกรุงโซล เพื่อให้คนไข้ได้รับบริการที่มีคุณภาพที่สุด สภาพแวดล้อมของคลินิคจะนำมาซึ่งความรู้สึกสบายต่อคนไข้ แพทย์จะให้ความเป็นกันเอง และเปิดใจกว้างเพื่อคนไข้

แนะนำผู้อำนวยการคลินิค

Dr.Jung Dong Hak
เชี่ยวชาญด้าน ศัลยกรรมจมูก
  • นักเรียนทุนโรงเรียนศิลปะ Seng-Dong ในระดับมัธยมตอนปลาย
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนาสิกวิทยา
  • ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยยอนเซ
  • ดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอินฮา
  • Dallas  Rhinoplasty Course จากสหรัฐอเมริกา
  • อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยอินฮา
  • กรรมการบริหารสมาคมวิจัยศัลยกรรมใบหน้าเพื่อความงามเกาหลี
  • อาจารย์ที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม
  • กรรมการบริหารMD House


EYES:
NOSE: 
FACE:
CHEST:
BODY:
SKIN:

© 2013 Surgerydesign.com  All Rights Reserved.
Facebook