ศัลยกรรมเกาหลี
ภาษาไทย English Vietnam

Sheep Placenta (การฉีดรกแกะ)


การฉีดด้วยรกแกะ
มีประสิทธิภาพอะไรบ้าง
ผู้เชี่ยวชาญอธิบายการรักษา
ด้วยรกแกะเพื่อความงาม

สรรพคุณที่ช่วยรักษาผิวด้วยรกแกะ


การรักษาด้วยรกแกะเพื่อการลดริ้วรอย
มีประโยชน์ต่อคุณผู้หญิงอย่างไรบ้าง
ความสามารถในการฉีดรกแกะ
เพื่อการลดริ้วรอยมีด้านใดบ้าง

 


EYES:
NOSE: 
FACE:
CHEST:
BODY:
SKIN:

© 2013 Surgerydesign.com  All Rights Reserved.
Facebook