ศัลยกรรมเกาหลี
ภาษาไทย English Vietnam

ผู้เชี่ยวชาญอธิบายการรักษาด้วยรกแกะเพื่อความงาม

รกแกะคืออะไร?

              รกแกะคือการสกัดเอาเซลล์จากภายในตัวอ่อนของแกะ 5 เดือนจากแม่แกะดำจากยอดเขาอัลไพน์ที่สูงถึง 4,000 เมตรขึ้นไป นักวิจัยนำมาเป็นตัวยาสกัดที่มีความบริสุทธิ์และเป็นเทคโนโลยีทางชีวภาพที่ใหม่ที่สุด จากนั้นนำเอาสารที่ถูกสกัดด้วยอุปกรณ์อย่างช่ำชองซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งได้นำเอาสิ่งสกปรกและสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ออก สุดท้ายมีเพียงสารเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่ นี่ก็คือเซลล์ที่ได้จากตัวอ่อนของแกะ นอกจากนี้ยังต้องผ่านการพลาสเจอร์ไรส์ จากนั้นนำเอารกแกะเข้าสู่เครื่องฆ่าเชื้อโรคที่เข้มข้นในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากเชื้อโรคจึงสามารถนำเอามาใช้เป็นตัวยารักษาได้ ซึ่งมีประสิทธิภาพที่ช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัย เมื่อรกแกะฉีดเข้าสู่ผิวเข้าสู่กระแสเลือดแล้วจะมีประสิทธิภาพในการรักษา 100%

การฉีดรกแกะทำไมถึงมีจำนวนผู้ใช้บริการน้อย?

              ขั้นตอนการสกัด การกำหนดค่า และการฉีดยาเป็นเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากประเภทหนึ่ง ในปัจจุบันสามารถทำได้เฉพาะในห้องปฏิบัติการเท่านั้น โดยการฉีดด้วยรกแกะจะต้องอยู่ภายใต้การดูแล และควบคุมจากแพทย์ ที่มีประสบการณ์เท่านั้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นบริการเฉพาะรายบุคคล ดังนั้นจึงไม่สามารถรับเคสทีเดียวหลายๆ รายได้ อีกทั้งการเก็บรักษาเซลล์ของรกแกะนั้นสูง ต้องผ่านกรรมวิธี purification ในอุณหภูมิเป็นเวลาหกเดือนซึ่งไม่เหมาะสมต่อการขนส่งระยะทางไกล ดังนี้จึงไม่สามารถให้บริการลูกค้าหลายๆ คนได้

วิธีการรักษาด้วยการฉีดรกแกะเป็นอย่างไร?

              เพราะว่าความต้องการฉีดด้วยรกแกะมีค่อนข้างสูงจะต้องอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของแพทย์ที่อยู่ในสถาบันการแพทย์เฉพาะทางเท่านั้น

              ในขั้นแรกจะต้องได้รับการตรวจร่างกายอย่างเข้มงวด เพราะว่าบุคคลที่มีโรคนั้นอาจจะเกิดการต่อต้านจากร่างกายเมื่อฉีดรกแกะเข้าไป อีกทั้งสภาพการณ์ของผู้ที่จะฉีดแต่ละคนแตกต่างกันดังนั้นการกำหนดค่าการฉีดจึงไม่เหมือนกันเนื่องจากภายในเซลล์ของรกแกะมีหลายสิบชนิด ตามภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะลักษณะพิเศษของสภาพร่างกายของกลุ่มคนในประเทศจีน มีการนำเอาเซลล์ที่แตกต่างกันมาดำเนินการในการรักษา ทำให้เกิดประสิทธิภาพที่วิเศษต่อผู้รับการบริการ

              ในขั้นที่สอง การดำเนินการฉีดจะอยู่ในการดูแลของแพทย์ โดยฉีดเข้าสู่กล้ามเนื้อบริเวณสะโพก จากนั้นเลือดดูดซึมโดยเซลล์ที่ไหลเวียน และสุดท้ายก็จะไปทำหน้าที่ช่วยในการรักษาระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย

              ในขั้นที่สามเป็นช่วงในการสังเกต อาการและเครื่องดื่มของผู้ที่รับการรักษาจะต้องได้รับการยืนยันและตรวจสอบจากแพทย์ และดำเนินการจากทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์

              ตามประสบการณ์อันมากมายทางการแพทย์ หลังจากสองปีหลังการฉีดครั้งแรกจะต้องกลับมาทำการรักษาฉีดครั้งที่สองอีกครั้ง หลังจากนี้ก็แล้วแต่สภาพของแต่ละบุคคล ทุกๆ 2-5 ปีฉีดหนึ่งครั้ง ปกติหลังจาก 2-4 สัปดาห์หลังการฉีด เซลล์ที่เสื่อมสภาพและการทำงานภายในร่างกายจะฟื้นตัว ภายนอกก็กลับมาเป็นหนุ่มสาวอย่างเห็นได้ชั


EYES:
NOSE: 
FACE:
CHEST:
BODY:
SKIN:

© 2013 Surgerydesign.com  All Rights Reserved.
Facebook