ศัลยกรรมเกาหลี
ภาษาไทย English Vietnam

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (จะใช้บริการหรือไม่ก็ได้ค่ะ)

ล่ามติดตาม + ค่าเดินทางทั้งหมด

ตารางล่าม [สีแดงคือวันที่จำเป็นต้องใช้ล่าม]

1. โปรแกรม 7 วัน
(ศัลยกรรมตา, จมูก, ดูดไขมัน ฯลฯ) [ 40,000 บาท]

วันที่ 1 2 3 4 5 6 7
รายละเอียด ปรึกษาแพทย์ ผ่าตัด ติดตามอาการหลังผ่าตัด (ในกรณีฉุกเฉิน) ติดตามอาการหลังผ่าตัด ล้างแผล   ตัดไหม /
เดินทางกลับไทย


2. โปรแกรม 14 วัน (ศัลยกรรมกราม,โหนกแก้ม, V-line ฯลฯ) [ 45,000 บาท ]

วันที่ 1 2 3 4 5 6 7
รายละเอียด ปรึกษาแพทย์ ผ่าตัด   ติดตามอาการหลังผ่าตัด   ติดตามอาการ / ล้างแผล
วันที่ 8 9 10 11 12 13 14
รายละเอียด   ล้างแผล
(วันที่ 9 หรือ 10 )
      ตัดไหม


3. โปรแกรม 1 เดือน
(ศัลยกรรมเลื่อนขากรรไกร ฯลฯ) [ 60,000 บาท ]

การใช้ล่ามขึ้นอยู่กับว่า แพทย์จะนัดวันใดบ้าง แต่โดยรวมจะใช้ล่ามประมาณ 10 วัน
รถรับ-ส่งส่วนตัว [5,000-6,000 บาท / วัน]

            ทาง SD มีบริการจัดหารถรับ-ส่งส่วนตัว 24 ชม. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ในบางกรณีที่ทางโรงพยาบาลมีรถรับส่งอำนวยความสะดวกให้ ลูกค้าก็สามารถแจ้งกับทางเราเพื่อขอรถรับส่งจากทางโรงพยาบาลได้
 Tips

อาหาร = หลังผ่าตัด ช่วงแรกจะสามารถรับประทานได้เพียงโจ๊กเท่านั้น ค่าอาหารประมาณ 400 บาท / มื้อ

รถรับส่ง = ระบบขนส่งสาธารณะที่เกาหลีราคาไม่แพง หากใช้รถแท็กซี่สาธารณะจะตกวันละประมาณ 1,000 บาทEYES:
NOSE: 
FACE:
CHEST:
BODY:
SKIN:

© 2013 Surgerydesign.com  All Rights Reserved.
Facebook