ศัลยกรรมเกาหลี
ภาษาไทย English Vietnam

จมูกยาวทำยังไงดี? แนะนำวิธีการศัลยกรรมลดจมูกยาว


             จมูกยาวส่งผลกระทบกับหน้าตา ในนิทาน พวกเราเรียกคนที่จมูกยาวแบบนี้ว่าเป็นตัวแทนของความชั่วร้าย ภาพลักษณ์น่าเกลียดอันมีจมูกยาวงุ้ม ไม่ว่าอย่างไรก็มีผลกระทบกับหน้าตาของพวกเรา ถ้างั้นจมูกยาวจะทำอย่างไรดีล่ะ?

วิธีการศัลยกรรมลดจมูกยาว :

1. วิธีลดบริเวณทั่วไปของดั้งและหมุนปลายจมูกให้เชิดขึ้น

2. การตกแต่งจมูกอ่อนตรงปีกจมูกสำคัญที่สุด การศัลยกรรมลดจมูกยาว คือ การยึดกระดูกอ่อนปลายจมูกไปยังกระดูกอ่อน ตรงโพรงจมูกและยกกระดูกอ่อนตรงปีกจมูกขึ้นหลัง จากการตัดกระดูกอ่อนตรงปลายจมูกของบริเวณที่คล้อยลงมาออก สมมติกระดูกอ่อนปลายจมูกยึดติดกับจมูก อ่อนตรงโพรงจมูก กระดูกอ่อนปลายจมูกก็จะหมุนเชิดขึ้น ปลายจมูกจะเด่นออกมากข้างหน้า

3. วิธีการอีกวิธีในการตกแต่งปลายจมูกแหลมคือการเพิ่มกระดูกอ่อนโพรงจมูก จมูกอ่อนโพรงจมูกตั้งอยู่ตรงกลางจมูกพอดี ช่วยในการคงรูปร่างของดั้ง รักษาระดับความโด่งของดั้งในการศัลยกรรมเสริมจมูกยาว ในขณะเดียวกันแก้ไขระดับความคล้อยต่ำของปลายจมูก


4. กระดูกอ่อนโพรงจมูกคล้อยต่ำเกินไป กระดูกอ่อนปลายจมูกและปลายจมูกที่คาบเกี่ยวมายังตรงนี้จะคล้อยต่ำลงโดยธรรมชาติ การศัลยกรรมเสริมจมูกยาวจึงตัดกระดูกอ่อนโพรงจมูกบางส่วนออก ปลายจมูกก็จะเชิดขึ้น

การศัลยกรรมแก้จมูกยาว :

              การศัลยกรรมแก้จมูกยาว รักษาจมูกอ่อนมีพัฒนาการไม่ดี เนื่องจากกระดูกอ่อนโพรงจมูกหรือจมูกอ่อนของจมูกด้านข้างยาวเกินไป บางครั้งแผ่นพังผืดที่เชื่อมต่อปลายจมูกและมุมของโพรงจมูกเข้าด้วยกันหย่อยคล้อย กระดูกจมูกพุ่งออกมาเป็นจมูกเหยี่ยว การศัลยกรรมแก้จมูกยาวช่วยรักษาลักษณะจมูกเหยี่ยว วัตถุประสงค์ในการศัลยกรรมแก้จมูกยาวอยู่ที่การกำจัดมุมที่โผล่ออกมาทิ้ง หดความยาวและจัดตำแหน่งปลายจมูกใหม่
เพื่อให้จมูกของคุณไม่ส่งผลเสียต่อความงามอีกต่อไป ปัจจุบันคนจำนวนมากหวังว่าตนเองจะสวยขึ้น ถ้าเช่นนั้นลองศัลยกรรมแก้จมูกยาวดู เพื่อให้จมูกยาวๆของตัวเองไม่ปรากฏออกมาอีก


EYES:
NOSE: 
FACE:
CHEST:
BODY:
SKIN:

© 2013 Surgerydesign.com  All Rights Reserved.
Facebook