ศัลยกรรมเกาหลี
ภาษาไทย English Vietnam

แนะนำการผ่าตัดศัลยกรรมฟื้นฟูสภาพจมูก

              อวัยวะเทียมปลูกถ่ายสูงเกินไป ดั้งจมูกหยาบกร้านหรือแหลมเกินไป ปลายจมูกไม่มั่นคง อวัยวะเทียมเคลื่อนที่มากเกินไป อวัยวะเทียมปูดออกมาหรือเบี้ยวเอียง ภายใต้สภาพที่การขยายตัวทำให้เกินการอักเสบ ต้องทำการผ่าตัดฟื้นฟูสภาพจมูก

การฟื้นฟูสภาพจมูก

จมูกที่ทำมาครั้งก่อนล้มเหลว.. ครั้งนี้จะต้องสำเร็จแน่

              การผ่าตัดฟื้นฟูสภาพจมูกมีความแตกต่างกันตามสภาพของแต่ละคน แต่โดยทั่วไปต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูประมาณ 6 เดือน ถ้าหากตัดสินใจผ่าตัดฟื้นฟูสภาพจมูกอย่างเร่งรีบ เนื้อเยื่อก็อาจจะเกิดปัญหาได้

              ดังนั้นเนื้อเยื่อผิวหนังต้องทำการผ่าตัดโดยแพทย์เฉพาะทาง ที่มีประสบการณ์สูงภายใต้สภาพที่ฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์


การวิเคราะห์การผ่าตัดฟื้นฟูสภาพจมูกตามตัวอย่างการผ่าตัด

การศัลยกรรมฟื้นฟูสภาพจมูก

01 สภาวะดั้งจมูกเบี้ยวเอียง
02 สภาวะอวัยวะเทียมเคลื่อน
03 สภาวะอวัยวะเทียมทำให้จมูกเปลี่ยนรูป
04 สภาวะผิวหนังเป็นร่องหลุม
05 สภาวะดั้งจมูกโด่งเกินไป
06 สภาวะดั้งจมูกแคบ
07 สภาวะจมูกต่ำ
 
1. สภาวะจมูกเบี้ยวเอียง

สาเหตุ :
บริเวณที่อวัยวะเทียมเข้าไปเอียงหรือพื้นที่บริเวณที่แยกออกมาไม่เพียงพอ สภาวะอวัยวะเทียมและรูปจมูกไม่ตรงกัน

วิธีการแก้ไข : อันดับแรกเอาอวัยวะเทียมออกมา แยกบริเวณที่อวัยวะเทียมปลูกถ่ายออกมาใหม่ หลังจากนั้นออกแบบทำอวัยวะเทียมใหม่ตามรูปจมูกของลูกค้า และยึดเอาไว้อย่างเต็มที่ สาเหตุที่ดั้งจมูกบิดเอียงไม่ใช่เพราะผลข้างเคียง ดังนั้นขอเพียงแค่แพทย์ที่มีประสบการณ์สูง มีเทคนิคเฉพาะทางทำอย่างใส่ใจ ก็สามารถแก้ไขได้

ก่อนผ่าตัด > หลังผ่าตัดสามเดือน2. สภาวะอวัยวะเทียมเคลื่อน


สาเหตุ :
ตำแหน่งของอวัยวะเทียมไม่ได้อยู่ที่ตรงกลางของกระดูกจมูกและเยื่อหุ้มจมูก หรือเยื่อหุ้มกระดูกปริแยกระหว่างการผ่าตัดไม่สามารถยึดอวัยวะเทียมไว้ได้ ทำให้เกิดสภาวะอวัยวะเทียมเคลื่อน

วิธีแก้ไข : ปลูกถ่ายอวัยวะเทียมเข้าไปใต้เยื่อหุ้มกระดูก ตอนผ่าตัดฟื้นฟูสภาพก็แก้ไขได้แล้ว โดยเฉพาะตอนผ่าตัดแบบไม่เปิด การแยกเยื่อหุ้มกระดูกออกต้องให้แพทย์เฉพาะทาง ที่มีประสบการณ์ สูงมาทำจึงจะสามารถบรรลุผลลัพธ์ในการผ่าตัดตามที่น่าพอใจได้

 


ก่อนผ่าตัด > หลังผ่าตัดสามเดือน

3. สภาวะอวัยวะเทียมทำให้จมูกเปลี่ยนรูป

สาเหตุ :
เนื่องจากส่วนตัวจมูกที่เป็นอวัยวะเทียมสูงเกินไป ส่วนปลายจมูกไม่มีการทำเพิ่มเติม เมื่ออวัยวะเทียมมาแทนที่ทำให้เกิดสภาวะผิวหนังจมูกบางขึ้นหรือตึงเกินไป ทำให้จมูกเปลี่ยนรูป

การแก้ไข : หลังกำจัดอวัยวะเทียมที่จมูกออก ใช้กระดูกอ่อนและเนื้อเยื่อหนังแท้ตัวเองขึ้นรูปจมูกใหม่อีกครั้ง


ก่อนผ่าตัด > หลังผ่าตัดสามเดือน

4. ตัวอย่างการฟื้นสภาพที่เกิดจากเนื้อเยื่อแผลเป็น

สาเหตุ :
อวัยวะเทียมเป็นเนื้อเยื่อแปลกปลอมในร่างกาย เนื้อเยื่อรอบๆอวัยวะเทียมกลายเป็นหดตัวแข็งขึ้น ทำให้ผิวหนังตึงแน่น หรือผิวหนังอักเสบจากการผ่าตัดจมูกผิดพลาด

วิธีการแก้ไข :  ใช้กระดูกอ่อนโพรงจมูกหรือกระดูกอ่อนที่บริจาคมายืดขยายออก การผ่าตัดจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีมาก ตอนผ่าตัด หลังจากเอาเนื้อเยื่อแผลเป็นที่เกาะติดกันทั้งหมดในรูจมูกแยกออกมา แก้ไขความยาวและตำแหน่งของจมูก ใช้กระดูกอ่อนโพรงจมูกหรือกระดูกอ่อนที่บริจาคมายึดเอาไว้


ก่อนผ่าตัด > หลังผ่าตัดสามเดือน

5. สภาวะดั้งจมูกโด่งเกินไป

สาเหตุ : ไม่มีการพิจารณาสัดส่วนโดยรวมของใบหน้า ปลูกถ่ายอวัยวะเทียมที่โด่งเกินไปเข้าไปทำให้สภาพโดยรวมของใบหน้าดูดุร้าย


วิธีการแก้ไข : อวัยวะเทียมโด่งเกินไปสามารถแก้ไขได้โดย ผ่านการปลูกถ่ายอวัยวะเทียมที่เหมาะสมเข้าไป แค้ดั้งจมูกกว้างเกินไปไม่มีความจำเป็นต้องปลูกถ่ายอวัยวะเทียม รวมดั้งจมูกบนพื้นฐานที่มีอยู่เดิมก็สามารถทำให้ดั้งจมูกเหยียดตรงได้แล้ว

ก่อนผ่าตัด > หลังผ่าตัดสามเดือน

6. สภาวะดั้งจมูกแคบเกินไป

สาเหตุ : ตัวจมูกของอวัยวะเทียมแคบเกินไปหรือผิวหนังจมูกบางเกินไป สามารถทำให้คนเห็นสภาพแผลเป็นจากการผ่าตัดได้ทันที (ผู้ชาย : 13 มิลลิเมตร ผู้หญิง 10 มิลลิเมตร) ค่อนข้างเป็นไปตามอุดมคติ

วิธีการแก้ไข : สภาพตัวจมูกแคบเกินไปควรเปลี่ยนอวัยวะเทียมที่กว้างขึ้น และใช้หนังแท้ หนังเทียม หนัง เป็นต้นมาแก้สภาพผิวบางให้ดีขึ้น


ก่อนผ่าตัด > หลังผ่าตัดสามเดือน

7. สภาวะปลายจมูกต่ำ

สาเหตุ : ตอนผ่าตัด ไม่ได้คำนึงถึงโครงสร้างที่เป็นรูปธรรมของปลายจมูก ทำให้ปลายจมูกถูกเบียดลงมา

วิธีการแก้ไข : ปลูกถ่ายกระดูกอ่อนหลังจากใช้กระดูกโพรงจมูกสร้างสันจมูกขึ้นมาใหม่


              เนื้อหาข้างต้นเป็นข้อมูลที่เราแนะนำให้กับท่าน ถ้าหากยังมีข้อสงสัยอะไร เชิญสอบถามเจ้าหน้าที่ให้บริการของเรา เราเป็นอันดับหนึ่งในด้านศัลยกรรม ให้การบริการ เช่น คำแนะนำด้านการศัลยกรรมเกาหลีแก่ท่าน จองโรงพยาบาลและโรงแรมล่วงหน้า ล่ามติดตามเป็นต้น


ก่อนผ่าตัด > หลังผ่าตัดสามเดือน


EYES:
NOSE: 
FACE:
CHEST:
BODY:
SKIN:

© 2013 Surgerydesign.com  All Rights Reserved.
Facebook