ศัลยกรรมเกาหลี
ภาษาไทย English Vietnam

สาเหตุและวิธีการผ่าตัดฟื้นสภาพจมูก

อะไรคือการผ่าตัดฟื้นสภาพจมูก?

              เมื่อไม่พอใจผลลัพธ์การผ่าตัดที่เคยทำในด้านความสวยงามหรือด้านประสิทธิภาพ จึงทำการผ่าตัดใหม่อีกครั้ง นี่เรียกว่าการผ่าตัดฟื้นสภาพจมูก แพทย์ไม่เฉพาะทางที่ไม่มีคุณสมบัติหรือไม่มีประสบการณ์เมื่อทำการผ่าตัดศัลยกรรมให้ผู้ป่วยจริงๆ  ไม่เข้าใจโครงสร้างด้านกายวิภาคศาสตร์ ไม่มีความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องวัสดุเสริมหรือการผ่าตัดศัลยกรรมจมูก เมื่อทำการผ่าตัด จะพบกับอุปสรรคอย่างมาก ผู้ป่วยก็จะได้รับความทรมานอย่างยิ่งในด้านร่างกายและจิตใจเนื่องจากผลแทรกซ้อน

สาเหตุและวิธีการผ่าตัดฟื้นสภาพจมูก

1. เมื่อดูไม่เป็นธรรมชาติ

              ดั้งจมูกสูงหรือต่ำเกินไป สภาพที่ขนาดของดั้งแคบหรือไม่สอดคล้องกับหน้าล้วนสามารถทำได้ กำจัดวัสดุเสริมที่มีอยู่เดิม เลือกวัสดุเสริมและวิธีการผ่าตัดที่เหมาะสมกับตัวเอง

2. เมื่อบิดเบี้ยว

              บริเวณที่ใส่วัสดุเสริมเข้าไปเอียงเล็กน้อยหรือดั้งจมูกและรูปร่างวัสดุเสริมไม่ตรงกันทำให้วัสดุเสริมเอียงไปด้านหนึ่ง ดูแล้วเหมือนดั้งโค้งงอ หลังขจัดวัสดุเดิมทิ้ง ก็ฟื้นฟูสภาพบริเวณที่เสริม ใส่วัสดุเสริมที่รูปร่างเหมือนกับจมูกเข้าไป ยึดวัสดุเสริมไว้บนกระดูกอ่อนเพื่อป้องกันการเคลื่อนที่

3. เมื่อวัสดุเสริมเคลื่อนที่หรือทะลุออกมา

              ส่วนที่ซิลิโคลนเสริมใส่เข้าไปตื้นมากหรือตำแหน่งด้านล่างเยื่อหุ้มกระดูก ที่วัสดุเสริมไม่ถูกต้องและสภาพที่ระหว่างการผ่าตัดเยื่อหุ้มกระดูกปริแยกไม่สามารถหนุนวัสดุเสริมได้ สามารถผ่าตัดอีกครั้งได้ เมื่อซิลิโคลนที่ใช้ทะลุ ให้เปลี่ยนเป็นชั้นผิวซิลิโคลน ใส่เข้าไปบริเวณลึกใต้ส่วนล่างของเยื่อหุ้มจมูกอีกหน่อย ก็สามารถแก้ปัญหาได้แล้ว เมื่อเยื่อหุ้มจมูกได้รับความเสียหาย ก็จะมีสภาพที่วัสดุเสริมเข้าแทนที่ชั้นผิวซิลิโคลน

4. เมื่อผิวหนังจมูกกลายเป็นสีขาวหรือสีแดง เนื่องจากผิวหนังปลายจมูกหรือดั้งจมูกบาง

              การหนุนดั้งจมูกให้โด่งขึ้นซึ่งใช้วัสดุเสริมมากเกินไป ไม่ได้ทำการผ่าตัดปลายจมูก แค่ใช้ซิลิโคลนหนุนปลายจมูกให้สูงเท่านั้น การผ่าตัดเป็นปกติ แต่เนื่องจากสภาพปัญหาทางร่างกายผิวหนังบาง สามารถผ่าตัดอีกครั้งได้ สภาพผิวหนังขาวหรือแดงเป็นลักษณะที่เกิดจากระบบหมุนเวียนโลหิตซึ่งผิวหนังบาง หากรักษาไม่ทันเวลา ก็จะบางขึ้นเรื่อยๆ เมื่ออาการรุนแรงผิวหนังจะหลุดออก ด้วยเหตุนี้พยายามกำจัดวัสดุเสริมหรือกระดูกอ่อนในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ใช้ไขมันหนังแท้หรือเนื้อเยื่อตนเองชดเชยส่วนปลายจมูกที่บางขึ้น ดั้งจมูกใช้เนื้อเยื่อตนเองหรือเนื้อเยื่อยางพารามาหนุนดั้งให้สูงขึ้นแทนซิลิโคลน ในขณะเดียวกันชดเชยผิวหนังตรงดั้งจมูกที่บางขึ้น เมื่อรูปร่างอาการสาหัสมาก ไม่สามารถใช้วัสดุเสริมใดๆได้ ใช้ได้แค่เนื้อเยื่อตนเอง เช่น หนังหรือเนื้อเยื่อหนังแท้ทำการผ่าตัดเท่านั้นEYES:
NOSE: 
FACE:
CHEST:
BODY:
SKIN:

© 2013 Surgerydesign.com  All Rights Reserved.
Facebook