ศัลยกรรมเกาหลี
ภาษาไทย English Vietnam

แนะนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศัลยกรรมตัดปีกจมูก

              หากจมูกแฟ่บ สามารถทำศัลยกรรมตัดปีกจมูกได้ ถ้าปีกจมูกค่อนข้างกว้าง ไม่เพียงแต่จะทำให้รู้จมูกดูใหญ่ อีกทั้งยังทำให้ดูดั้งแหมบ ด้วยเหตุนี้ไม่เพียงแค่ทำให้จมูกดูทั้งกว้างทั้งเรียบ ขาดความมีมิติ อีกทั้งยังส่งผลต่อภาพรวมขององคาพยพทั้งห้า

วิธีการผ่าตัด

1. สภาพรูจมูกไม่ใหญ่ ปีกจมูกไม่ถือว่ากว้าง :
วิธีการผ่าตัดเย็บระหว่างรูจมูกทั้งสองด้าน


2. สภาพปีกจมูกกว้างรุนแรง : ทำศัลยกรรมผ่าตัดปีกจมูกในสัดส่วนของจมูกและใบหน้าโดยรวมอย่างเหมาะสมกับแต่ละบุคคล

เวลาในการผ่าตัด : 30 นาที
การให้ยาชา : ยาสลบ
ระยะเวลาในการตัดไหม : 5-6 วันต่อมาสามารถกลับคืนสู่ชีวิตประจำวันได้


EYES:
NOSE: 
FACE:
CHEST:
BODY:
SKIN:

© 2013 Surgerydesign.com  All Rights Reserved.
Facebook