ศัลยกรรมเกาหลี
ภาษาไทย English Vietnam

อธิบายขั้นตอนทั้งหมดของการศัลยกรรมปลายจมูกของเกาหลี

              แต่ก่อนทุกคนไม่สนใจการศัลยกรรมปลายจมูก เพราะเลือกเสริมจมูก และไม่ทราบว่าปลายจมูกมีประโยชน์สำคัญยิ่งในรูปจมูกที่ดูดี การละเลยประโยชน์สำคัญที่อยู่ในลักษณะโดยรวมของปลายจมูก อาการที่สอดคล้องกับการทำศัลยกรรมปลายจมูก : ผู้ป่วยที่ ปลายจมูกต่ำ ปลายจมูกเรียบทื่อ ปลายจมูกไขมันหนา เป็นต้น ต่อไปเราจะมาพูดคุยถึงขั้นตอนการทำศัลยกรรมแก้จมูกต่ำ
แพทย์ผู้ทำการผ่าตัดจะใช้รูปแบบการผ่าตัดที่สัมพันธ์กันตามสภาพปลายจมูกที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปแล้วเวลาในการผ่าตัดศัลยกรรมเสริมความงามปลายจมูก 1 ชั่วโมงโดยประมาณ การผ่าตัดใช้วิธีการให้ยาชาเฉพาะที่ หลังผ่าตัดเสร็จสิ้นสามารถกลับบ้านเองได้ หลังผ่าตัดประมาณ 7 วันตัดไหมได้

การศัลยกรรมแก้จมูกต่ำ :

1. วิธีการปลูกถ่ายกระดูกอ่อน : ตัดรอยแผลริมจมูกในรูจมูก หรือไม่ก็ตัดรอยแผลในกระดูกอ่อน เปิดให้เห็นกระดูกอ่อนปีกจมูกและกระดูกอ่อนข้างจมูก ตัดส่วนหัวของกระดูกอ่อนปีกจมูกหรือส่วนปลายของกระดูกอ่อนข้างจมูกออก กระดูกอ่อนที่ตัดออกมา หลังจากตัดเป็นรูปร่างแล้ว เย็บที่ส่วนยอดของเพดานจมูก ยกปลายจมูกขึ้น สามารถตัดกระดูกอ่อนใบหูมาปลูกถ่ายได้เช่นเดียวกัน

2. วิธีขยับปลายด้านในกระดูกอ่อนปีกจมูกทั้งสองด้านชิดกัน : ตัดรอยแผลด้านบนสันจมูกทั้งสองข้าง เปิดให้เห็นปลายด้านในของกระดูกอ่อนปีกจมูกและเพดาน ตัดเนื้อเยื่ออ่อนระหว่างปลายด้านในทั้งสองออก ต่อมา ตรงปลายด้านบนด้านล่างใกล้ๆกัน เย็บซ้อนหนึ่งเข็ม เอาปลายด้านในทั้งสองเข้ามาชิดกัน วิธีนี้สามารถยกปลายจมูกขึ้นได้ 2-3 มิลลิเมตร

3. วิธีการตัดปีกจมูกรูปลิ่มฐานต่ำ : หากสภาพปลายจมูกค่อนข้างดี เพียงแค่ต่ำลงเล็กน้อย ตัดเนื้อเยื่อเต็มความหนารูปร่างลิ่มที่ฐานปีกจมูกทั้งสองข้าง ทำให้ด้านในรูปจมูกเก็บขึ้น เพดานจมูกยกขึ้นข้างก็ ก็จะทำให้ปลายจมูกยกสูงขึ้นEYES:
NOSE: 
FACE:
CHEST:
BODY:
SKIN:

© 2013 Surgerydesign.com  All Rights Reserved.
Facebook