ศัลยกรรมเกาหลี
ภาษาไทย English Vietnam

วิธีการเปิดหัวตาและข้อดี


แนะนำการศัลยกรรม

             ผิวหนังคลุมหัวตา หมายถึง  รอยพับของผิวหนังที่อยู่ด้านหน้าหัวตา เมื่อมีมันอยู่จะเพิ่มระยะห่างของหัวตา และย่นเส้นผ่าศูนย์กลางของดวงตาลง แสดงให้เห็นเป็นรอยแยกสั้นๆ กลม การศัลยกรรมเปิดหัวตา ทำให้ตาโตขึ้นโดยผ่านการขยายความยาวในแนวนอน คนที่มีผิวหนังคลุมหัวตา ถ้าหากทำแค่ศัลยกรรมตาสองชั้น ผิวหนังคลุมหัวหน้าก็จะหนักหนายิ่งกว่าเดิม อยากให้ดวงตากลมขึ้น แต่หลังการศัลยกรรมดวงตากลับเล็กลงด้วยซ้ำ ไม่เป็นธรรมชาติ ระดับความพอใจต่อการศัลยกรรมลดลง สภาวะหัวตาห่างกันน้อยก็เป็นเพราะผิวหนังคลุมหัวตาเหมือนกัน ตาสองชั้นจึงดูไม่เป็นธรรมชาติ

             ในขณะนี้อย่าเปิดหัวตา ต้องแก้ไขผิวหนังคลุมหัวตา หลังการศัลยกรรมเปิดหัวตามีแผลเป็นหลงเหลืออยู่ที่ด้านในของเส้นตาสองชั้นหรือรอบๆขนตา ด้วยเหตุนี้ หลังทำศัลยกรรมเสร็จก็ไม่เด่นชัด ไม่แต่งหน้าหลังทำศัลยกรรม 2-3 เดือนก็แทบจะมองไม่ออก

ข้อดีของการศัลยกรรมเปิดหัวตา


             การศัลยกรรมเปิดหัวตาเหมาะกับวิธีการศัลยกรรมที่เจาะจงกับตัวบุคคล เช่น วิธีการศัลยกรรมแบบ Skin-redraping วิธีการศัลยกรรมแบบuchida วิธีการศัลยกรรมแบบ hiraga เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงสามารถป้องกันอาการแทรกซ้อนที่เกิดจากวิธีการศัลยกรรมที่ทำอย่างเดียวกัน การทำศัลยกรรมแบบ skin-redraping ที่ไม่มีการแยกออกจากกัน จะเพิ่มระยะเวลาในการฟื้นตัวนานขึ้น

แนะนำวิธีการทำศัลยกรรมการศัลยกรรมเปิดหัวตาแบบ Skin-redraping :
เอาเส้นที่กรีดซ่อนไว้ตรงส่วนที่มองไม่เห็น เอาเยื่อเส้นใยที่ทำให้เกิดผิวหนังคลุมหัวตา และกล้ามเนื้อหลับตาแยกกันเย็บจากผิวหนังการฟื้นฟูหนังคลุมหัวตาสู่สภาพเดิม : การศัลยกรรมฟื้นฟูหนังคลุมหัวตาบางส่วนสู่สภาพเดิม เมื่อผ่านการศัลยกรรมเปิดหัวตามาการศัลยกรรมเปิดหัวตาแบบ uchida : เอาเส้นที่กรีดซ่อนไว้ตรงส่วนที่มองไม่เห็น เอาเยื่อไฟเบอร์ที่ทำให้เกิดผิวหนังคลุมหัวตา และกล้ามเนื้อหลับตาแยกกันเย็บจากผิวหนังการศัลยกรรมเปิดหัวตาแบบ hiraga : เหมาะกับสภาพหนังคลุมหัวตาตื้นมากๆ แต่มีการจำกัดขอบเขต ของผู้ที่สามารถเข้ารับการศัลยกรรมนี้ได้

 


EYES:
NOSE: 
FACE:
CHEST:
BODY:
SKIN:

© 2013 Surgerydesign.com  All Rights Reserved.
Facebook