ศัลยกรรมเกาหลี
ภาษาไทย English Vietnam

วิธีการศัลยกรรมเลิฟแบนด์จากเกาหลีมีอะไรบ้าง


            การศัลยกรรมเลิฟแบนด์จากเกาหลี เป็นการสร้างฐานดวงตาเทียมให้แก่ผู้ที่มีโครงสร้างฐานดวงตาไม่ชัดเจนตามความต้องการของผู้แสวงหาความงาม หรือก็คือ “รังไหม” นั่นเอง

            การศัลยกรรมเลิฟแบนด์จากเกาหลี เป็นการสร้างฐานดวงตาเทียมให้แก่ผู้ที่มีโครงสร้างฐานดวงตาไม่ชัดเจนตามความต้องการของผู้แสวงหาความงาม วิธีการทำหลักๆแล้วรวมอยู่ 3 แบบ :

 • การศัลยกรรมเลิฟแบนด์แบบใช้หนังเทียม :
  หลักๆแล้วจะเอาผิวหนังเทียมที่ขนาดพอเหมาะปลูกถ่ายไปไว้ที่ฐานใต้ตา

 • การศัลยกรรมเลิฟแบนด์แบบใช้หนังตัวเอง :
  หลักๆ แล้วดึงเอาหนังของตัวเองในปราณที่เหมาะสมมาและปลูกถ่ายไว้ที่ฐานใต้ตา

 • การศัลยกรรมเลิฟแบนด์แบบฉีดอณูไขมันของตนเอง :
  ดูดเอาไขมันในปริมาณที่เหมาะสมจากบริเวณที่อุดมไปด้วยไขมัน เช่น เอว สะโพก เป็นต้น และนำไปทำให้บริสุทธิ์ ผ่านกระบวนการ ปลูกถ่ายไว้ที่ฐานใต้ตา แล้วจะได้เลิฟแบนด์อย่างที่ตั้งใจ


 • EYES:
  NOSE: 
  FACE:
  CHEST:
  BODY:
  SKIN:

  © 2013 Surgerydesign.com  All Rights Reserved.
  Facebook