ศัลยกรรมเกาหลี
ภาษาไทย English Vietnam

ศัลยแพทย์ Lee Kyo Ho


Lee Kyo Ho

            ศัลยแพทย์ของ JW Hospital

  • ปริญญาตรี คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยคาทอลิก
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ คลินิคศัลยกรรมของโรงพยาบาลซองโม
  • อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยคาทอลิก
  • ผู้บริหารคลินิคศัลยกรรมเมทโร
  • สมาชิกการสัมนาศัลยกรรมพลาสติกเกาหี
  • สมาชิกสมาคมการสัมนาศัลยกรรมพลาสติกเกาหลี
  • สมาชิกการศัลยกรรมกระดูโครงหน้าเกาหลี
  • สมาชิกการศัลยกรรมพลาสติกต่างประเทศ

EYES:
NOSE: 
FACE:
CHEST:
BODY:
SKIN:

© 2013 Surgerydesign.com  All Rights Reserved.
Facebook