รู้จักหมอ - Surgery Design & iBaby Face
ติดต่อสอบถาม/จองคิวศัลยกรรม
HOT LINE 091 196 6635 (คุณตัวโน้ต)
LINE @ibabyface
HOT LINE 091 196 6635 (คุณตัวโน้ต)
LINE @ibabyface
SURGERY DESIGN & I BABY FACE CLINIC

รู้จักหมอ

             
    อ.นพ. พีรศักดิ์ ฉอตระการกิจ                               

 

 คุณวุฒิ M.D. (2nd Honor), Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Thailand 2002 ปริญญาและประกาศนียบัตร

- Diploma in Thai Board of General Surgery, Siriraj Hospital, Thailand 2009

- Diploma in Thai Board of Plastic Surgery, Siriraj Hospital, Thailand 2012

- Fellowship in Craniofacial Surgery, Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan 2014 Certificates

- Certificate in Observership at Department of Plastic Surgery, Asan Medical Center, Seoul, South Korea 2011

- Certificate in Botulax workshop, Thailand 2012

- Certificate in Participation in 13th International Congress of Oriental Society of Aesthetic Plastic Surgery, South Korea 2012

- Certificate in Participation of 14th International Congress of Oriental Society of Aesthetic Plastic Surgery, Thailand 2014

- Certificate in Chang Gung Aesthetic Forum, Taiwan 2013 and 2014

- Certificate in Participation of the 4th International Workshop on Surgery-First Orthognathic Surgery, Taiwan 2013

- Certificate in Participation Chang Gung Advanced OGS Course: Surgery-First and One-Stent Orthognathic Surgery, Taiwan 2014 Duties and Works

- Attending Staff in Division of Plastic Surgery, Department of Surgery, Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand since 2012

                                                                                                                                                         
 
Untitled design
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      อ.นพ. ธนยศ สูยะโพะ
                      PLastic Surgeon, Bangkok Metropolitan Medical school and Vajira Hospital  

                        QUALIFICATION
                        1989-1995 M.D. from Faculty of Medicine
                        Mahidol University, Thailand
                        1998-2001 Thai Board of General Surgery
                        Ramathibodi Hospital, Thailand
                        2003-2005 Thai Board of Plastic Surgery
                        Chulachormkorn Hospital, Thailand
                        2010 Fellowship in Plastic and Reconstructive surgery at Royal North Shore Hospital
                        Sydney AUS.

                       HISTIRY OF PRACTICED
                        1995-1996 Internship, Vajira Phuket Provincial Hospital, Phuket
                        1996-1998 General Practitioner Doctor, Aoeluk District Hospital, Krabi
                        1998-2001 General Surgery Resident, Ramathibodi Hospital, Bangkok
                        2001-2003 General Surgeon, Prabart District Hospital, Saraburi
                        2003-2005 Plastic Surgery Resident, Chulachrom Hospital

                       Plastic Surgery Consultation
                        Sinpat Hospital
                        Paolo Nawamin Hospital
                        Salaya Hospital
                        Theptarin Hospital

                       MEMBERSHIP OF PROFESSIONAL SOCIETIES
                        The Medical Council of Thailand
                        Royal College of Surgeons of Thailand
                        Plastic Surgeon of Thailand

 
 
 
 
                                                                                                                                                            S__2228241
 
 
 
 
 
 
 
 
             
                     นพ.ศรัณย์ เศาณานนท์                                  

 

                      - แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

                      - วุฒิบัตรศัลยกรรมทั่วไป ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

                      - วุฒิบัตรศัลยกรรมตกแต่ง ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย

                      - MD, Chulalongkorn University 

                      - Residency training in General Surgery, Somdej Prapinklao Navy Hospital

                      - Fellowship in Plastic and Reconstructive Surgery, Faculty of Medicine, King Pramongkutklao Army Hospital

 
 
 
 
                                                                                                                                                             Untitled design