ศัลยกรรมเกาหลี
ภาษาไทย English Vietnam

การฉีดด้วยสารไฮยาลูรอน (Hyaluronic acid)


ประสิทธิภาพของการฉีดไฮยาลูรอน
บริเวณคางเป็นอย่างไร
คำอธิบายและข้อดีของการ
ฉีดสารไฮยาลูรอนจากประเทศเกาหลี

ผลจากการฉีดสารไฮยาลูรอน
เพื่อลดริ้วรอยจากประเทศเกาหลี
จะเป็นธรรมชาติหรือไม่การฉีดสารไฮยาลูรอนด้วยเข็มขนาด
Micro บริเวณใบหน้า
การฉีดสารไฮยาลูรอนด้วยเข็มขนาด
Micro บริเวณจมูก

 


EYES:
NOSE: 
FACE:
CHEST:
BODY:
SKIN:

© 2013 Surgerydesign.com  All Rights Reserved.
Facebook