ศัลยกรรมเกาหลี
ภาษาไทย English Vietnam

Human Placenta Tissue Hydro lysate (การฉีดด้วยรกมนุษย์)


ประสิทธิภาพการฉีดด้วยรกมนุษย์
สามารถคงอยู่ได้นานเท่าไหร่
การฉีดด้วยรกมนุษย์สามารถ
รักษาในด้านใดบ้าง

การฉีดด้วยรกมนุษย์
จะต้องพิจารณาในด้านใดบ้าง


การฉีดด้วยรกมนุษย์
มีผลข้างเคียงหรือไม่
ผู้เชี่ยวชาญแนะนำรายละเอียด
การฉีดด้วยรกมนุษย์มีผลด้านใดบ้าง

 


EYES:
NOSE: 
FACE:
CHEST:
BODY:
SKIN:

© 2013 Surgerydesign.com  All Rights Reserved.
Facebook