ศัลยกรรมเกาหลี
ภาษาไทย English Vietnam

การฉีดด้วยรกมนุษย์สามารถรักษาในด้านใดบ้าง

              ในปัจจุบันปัจจัยภายนอกมากมาย เช่น ภาวะ “ความเครียดสูง” ภาวะมลพิษทางสภาพแวดล้อม ชีวิตที่ยุ่งเหยิงจากการทำงาน การนอนไม่เพียงพอ การกินอาหารที่ไม่เป็นเวลาและการขาดโภชนาการ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้เกิดโรคภัยต่างๆได้ แล้วเราควรจะทำการรักษาอย่างไรดี? การฉีดด้วยรกมนุษย์จะช่วยรักษาโรคใดได้บ่าง?

 
              รกมนุษย์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีที่ช่วยชะลอความแก่  โดยทำการกระตุ้นและผลิตเซลล์ขึ้นมาแทนที่เซลล์ที่ตายไปแล้ว ซึ่งมีส่วนช่วยให้ร่างกายกลับมาทำงานดั่งในช่วงวัยหนุ่มสาว ทำการฟื้นฟูสภาพร่างกายและการทำงานต่างๆ ของร่างกายEYES:
NOSE: 
FACE:
CHEST:
BODY:
SKIN:

© 2013 Surgerydesign.com  All Rights Reserved.
Facebook