ศัลยกรรมเกาหลี
ภาษาไทย English Vietnam

รับประกันราคาศัลยกรรมถูกที่สุด

            Surgery Design มี "การรับประกันราคาศัลยกรรมถูกที่สุด" ดังต่อไปนี้: หากท่านจองการทำศัลยกรรมกับ Surgery Design และแสดงให้เราเห็นว่าท่านสามารถจองการทำศัลยกรรมอย่างเดียวกัน ในโรงพยาบาลหรือคลินิคเดียวกัน ในวันที่เดียวกัน ได้ในราคาต่ำกว่า ซึ่งมีปรากฏอยู่และสามารถจองได้บนเว็บไซต์หรือเอเจนซี่อื่น เราจะให้ราคาที่เท่ากันหรือถูกกว่ากับท่าน

การส่งคำร้อง
• ที่อยู่เว็บไซต์ (URL) หรือ ชื่อเอเจนซี่ ที่ท่านพบว่าให้ราคาต่ำกว่า
• ชื่อโรงพยาบาลที่ท่านทำการศัลยกรรม และ รายละเอียดของการทำศัลยกรรม

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. นโยบาย "การรับประกันราคาศัลยกรรมถูกที่สุด" ของ Surgery Design ใช้ได้กับการจองที่ได้รับการยืนยันแล้วจากเวบไซต์ หรือ เอเจนซี่นั้น
2. เงื่อนไขสำหรับการรับประกันราคาศัลยกรรมถูกที่สุด มีดังต่อไปนี้
• โรงพยาบาลหรือคลินิคเดียวกัน
• ช่วงเวลาการทำศัลยกรรมเดียวกัน
• รายละเอียดการทำศัลยกรรมเหมือนกัน

3. นโยบาย "การรับประกันราคาศัลยกรรมถูกที่สุด"  ไม่สามารถใช้ได้กับราคาที่ไม่มีการเผยแพร่โดยทั่วไป เช่น
• ราคาศัลยกรรมที่เป็นส่วนตัว
• ราคาโปรโมชั่น หรือราคาที่รวมอยู่ในแพคเกจ

4. Surgery Design มีสิทธิ์และมีอิสระที่จะตัดสินใจความถูกต้องของคำร้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะการพิจารณาในส่วนของโรงพยาบาลหรือคลินิกเดียวกัน รายละเอียดการทำศัลยกรรม วันที่ผ่าตัด และมี ลักษณะตรงกับ ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อกำหนดการดำเนินการเรียกร้องทั้งหมด

5. นโยบาย "การรับประกันราคาศัลยกรรมถูกที่สุด" ของ Surgery Design ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอหรือโปรโมชั่นอื่นๆ

6. Surgery Design ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ระงับ หรือยกเลิกนโยบาย "การรับประกันราคาศัลยกรรมถูกที่สุด" ได้ตลอดเวลา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งคำร้องได้โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของเรา


EYES:
NOSE: 
FACE:
CHEST:
BODY:
SKIN:

© 2013 Surgerydesign.com  All Rights Reserved.
Facebook