ศัลยกรรมเกาหลี
ภาษาไทย English Vietnam

Grand Plastic Surgery
            Grand Plastic Surgery เป็นสถาบันศัลยกรรมพลาสติกแห่งเดียวในประเทศเกาหลีที่ประกอบด้วยคลินิกเฉพาะทาง 5 แห่ง และศูนย์ศัลยกรรมพลาสติกอีก 4 แห่ง อาทิ คลินิกศัลยกรรมด้านดวงตาโดยแก้ไขรูปทรงของดวงตาหรือเปลือกตา และคลินิกศัลยกรรมปรับแต่งรูปทรงจมูกรวมถึงการแก้ไขปัญหาจมูกสั้น แบน เอียงโดยใช้วัสดุที่มีคุณภาพ


            ที่นี่ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในหลายๆด้าน อาทิ ด้านศัลยแพทย์พลาสติก ด้านทันตกรรม ด้านการวางยาสลบ และด้านโรคผิวหนัง นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญภายใน 4 สาขาเพื่อทำการรักษาผู้เข้ารับบริการ จนกระทั่งถูกยกย่องให้เป็นสถาบันชั้นนำในเกาหลีที่มีระบบการรักษาและทีมแพทย์ที่ดีเลิศ

            นายแพทย์ ริว ซาง วุค (Ryu Sang Wook) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศัลยกรรมของ Grand Plastic Surgery ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์พิเศษด้านศัลยกรรมพลาสติก ที่ Samsung Medical Center และเป็นสมาชิกสมาคมศัลยกรรมในหลายประเทศทั่วโลก ทั้งเกาหลี อเมริกา และยุโรป 


             โดยมีผลงานการศัลยกรรมมากมายซึ่งถูกยอมรับในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการบันเทิงของประเทศเกาหลี อาทิ นักแสดงชื่อดังอย่าง ลี คยู ฮาน และ กง ฮยอน จู นักร้องเกิล์ลกรุ๊ป 2 Eyes และ บอยแบนด์อย่าง Victor
 

             ที่สถาบันเสริมความงามแห่งนี้ โดดเด่นเรื่องการศัลยกรรมโครงหน้า ซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหาให้ผู้ที่มีรูปทรงหน้าเหลี่ยมโหนกแก้มใหญ่ กรามใหญ่ และผู้ที่มีลักษณะของปากที่ยื่นออกมาผิดปกติรวมถึงการจัดแต่งรูปทรงของขากรรไกรด้านล่างและบน

             นอกจากนี้ยังมีการวินิจฉัยผลร่วมกันระหว่างทีมแพทย์ศัลยกรรมใบหน้า แพทย์ศัลยกรรมช่องปากและวิสัญญีแพทย์ ซึ่งยึดหลักความปลอดภัย ความถูกต้องแม่นยำของขั้นตอนและกระบวนการรักษาเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้เข้ารับบริการ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ อาทิ เครื่อง 3D-CT ใช้วิเคราะห์รูปทรงกระดูกบนใบหน้าเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกขั้นตอนการรักษาที่เหมาะสม


             นอกจากใบหน้า  ตาและจมูกยังเป็นอีก 2 ส่วนสำคัญซึ่งสร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น โดยศูนย์ศัลยกรรมตาและจมูก มุ่งเน้นการทำศัลยกรรมที่ดูเป็นธรรมชาติ และสามารถคงอยู่ได้ระยะยาว เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้เข้ารับบริการ นอกจากการทำตา 2 ชั้น ยังมีการแก้รูปทรงตา ตาตก หรือหนังตาหย่อน และการทำจมูก ซึ่งมีหลายวิธีให้ผู้เข้ารับบริการ ได้เลือกตามความพอใจและความเหมาะสม อาทิ การใช้ซิลิโคน (Silicone Implant Rhinoplasty)  เกอร์เทค (Gore-Tex Rhinoplasty) หรือกระดูกส่วนซี่โครง (Costal Cartilage Rhinoplasty)


             หลังจากการผ่าตัดเสร็จสิ้น ผู้เข้ารับบริการจะถูกส่งตัวไปยังห้องพักฟื้น และมีพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีห้องบำบัดให้บริการหลังการรักษา โดยแพทย์จะแนะนำขั้นตอนการดูแลพักฟื้นหลังการผ่าตัด เพื่อการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วEYES:
NOSE: 
FACE:
CHEST:
BODY:
SKIN:

© 2013 Surgerydesign.com  All Rights Reserved.
Facebook