ศัลยกรรมเกาหลี
ภาษาไทย English Vietnam

คำแนะนำการผ่าตัดแก้ไขรูปหน้ายาว

          ใบหน้าที่ทั้งแคบและยาว คางที่แหลมโง้งไปข้างหลัง และมีริมฝีปากบนที่ไม่สามารถหุบลงได้ เวลาพูดและหัวเราะฟันก็แลดูยื่นออกมา ลักษณะนี้คือลักษณะของคนมี “รูปหน้ายาว”


การวินิจฉัยใบหน้ายาว:
          ใบหน้าดูยาวกว่าปกติ  ให้สังเกต ตั้งแต่ระดับตาลงมาจะมีความยาวกว่าส่วนบน  ใบหน้าส่วนล่างตั้งแต่ตาลงมาแบนเรียบ เมื่อเวลาหัวเราะฟันจะยื่นออกมา เมื่อแสดงอารมณ์หน้าจะแลดูเศร้าหมอง

วิธีการผ่าตัดรูปหน้ายาว:

1. ผู้ที่มีใบหน้าเล็กยาวแต่มีการขบฟันปกติจะใช้วิธีการผ่าตัดเหลาคาง ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการผ่าตัดแก้ไขรูปฟัน

2. ผู้ที่มีใบหน้ายาวและขณะเดียวกันก็มีการขบฟัน ที่ไม่ปกติจะใช้การผ่าตัดแก้ไขขากรรไกรและจำเป็นต้องรักษาด้วยวิธีการแก้ไขรูปฟัน

3. ผู้ที่มีรูปหน้ายาวไม่เท่ากันและมีปากยื่นออกมา จะใช้การผ่าตัดแก้ไขขากรรไกรและจำเป็นต้องรักษาด้วยวิธีการแก้ไขรูปฟัน

การผ่าตัดแก้ไขคาง:

          เนื่องจากคางที่ยาวจึงทำให้รูปหน้าดูยาว จึงสามารถแก้ไขได้โดยการผ่าตัดแก้ไขคางเพื่อลดความยาวของใบหน้า อย่างไรก็ตาม การรักษาดด้วยวิธีนี้ก็มีข้อจำกัดอยู่บ้าง
การผ่าตัดแก้ไขขากรรไกร: สาเหตุของรูปหน้ายาวขึ้นอยู่กับศูนย์กลางของใบหน้าซึ่งจะใช้วิธีการผ่าตัดขากรรไกรเพื่อลดระดับความยาวของใบหน้า ซึ่งจะดึงกระดูกเพดานปากขึ้นและย้ายกลับไปซึ่งจะทำให้ดูศูนย์กลางของใบหน้าดูสั้นลง หลังขากรรไกรจะถูกย้ายให้ขากรรไกรล่างดูเล็กลง

การรักษาที่ใช้ร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ:

          การผ่าตัดมุมขากรรไกรล่างแบบ WON และ การศัลยกรรมหน้าลักษณะตัว V แบบ WON

การรักษาแก้ไขจัดรูปฟัน:

          เพราะเกี่ยวข้องกับความชอบและอาชีพของแต่ละคน จึงทำให้ผู้ป่วยบางคนมีความคิดที่ไม่ดีเกี่ยวกับการแก้ไขจัดรูปฟัน ดังนั้นโรงพยาบาลทันตกรรมเพื่อการรักษารูปหน้า จึงได้จัดเสนออุปกรณ์แก้ไขรูปฟันที่หลากหลาย และการรักษาตามความต้องการของคนไข้ไว้ให้แก่คุณ


EYES:
NOSE: 
FACE:
CHEST:
BODY:
SKIN:

© 2013 Surgerydesign.com  All Rights Reserved.
Facebook