ศัลยกรรมเกาหลี
ภาษาไทย English Vietnam

อะไรคือการผ่าตัดลดกราม

 • การผ่าตัดลดกรามคืออะไร?

          วิธีการการผ่าตัดแก้ไขรูปกรามคือการนำแก้ไขปรับตำแหน่งกราม ที่เคลื่อนออกไปให้อยู่ในตำแหน่งปกติ สภาพของตำแหน่งของกระดูกกราม เช่น ปากยื่น คางยื่น ไม่มีคาง รูปหน้ายาว รูปหน้าที่ไม่เท่ากัน เป็นต้นเมื่อเปรียบเทียบกับลักษณะฟันกรามที่มีสภาพปกติ สภาพเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดูแล้วไม่สวยงาม ด้วยสภาพนี้เองเมื่อใช้วิธีการผ่าตัดแก้ไขรูปกราม โดยการปรับตำแหน่งของฟันกรามด้านล่างให้อยู่ในตำแหน่งปกติ ไม่เพียงทำให้รูปหน้าดูเป็นปกติ แต่ยังช่วยให้การทำงานขบเคี้ยวของฟันนั้นทำงานดีขึ้นอีกด้วย

 • เรื่องเกี่ยววิธีการผ่าตัดขากรรไกรล่างแบบSSROและIVRO

          การผ่าตัดแก้ไขขากรรไกรล่างโดยผ่าตัดเปิดแผลภายในเยื่อเมือกช่องปาก โดยจะมีวิธีการอยู่ 2 วิธี วิธีแรกคือการผ่าตัดแบบ SSRO (Sagittal Split Ramus Osteotomy) และวิธีที่สองคือการผ่าตัดแบบ IVRO (Intraoral Vertical Ramus Osteotomy) โดยวิธีแบบ IVRO ใช้การผ่าตัดแบบที่ติดช่วงคาง เพราะว่าช่วยให้ไม่ไปกดรอยต่อบริเวณกรามช่วงล่างมากเกินไป ดังนั้นจึงเหมาะแก่ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกรามช่วงล่าง วิธีการผ่าตัดแบบ SSRO เป็นวีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะมีความปลอดภัยขั้นต้นสูง ซึ่งช่วยลดภาระการรักษาทางกายภาพ และความปลอดภัยในภายหลังได

 • สภาพอย่างไรจึงจำเป็นต้องรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดลดกราม
 1. กรณีที่ปัญหาช่วงคางมีความรุนแรง สภาพที่ถึงแม้จะใช้การผ่าตัดกรามล่างแต่ก็ยังปัญหาเกี่ยวกับช่วงคาง
 2. สภาพที่ฟันเรียงตัวแต่มีคางที่ยื่นออกมา
 3. สภาพที่คางไม่เท่ากัน
 4. กรณีฟันบนและล่างไม่เบี้ยวแต่ไม่เท่ากัน
 5. สภาพที่แนวฟันกรามล่างไม่เสมอกัน
 6. สภาพที่เวลายิ้มฟันยื่นออกมามาก
 7. สภาพที่มีปัญหาในการขบฟัน
 8. สภาพที่มีรูปหน้ายาวเกินไป
 9. สภาพที่ปีกจมูกยุบเกินไปและทำให้คางดูยื่นออกมามาก
 10. สภาพฟันยื่นไม่เท่ากันหลังจากมีการแก้ไขรูปฟัน

EYES:
NOSE: 
FACE:
CHEST:
BODY:
SKIN:

© 2013 Surgerydesign.com  All Rights Reserved.
Facebook