ศัลยกรรมเกาหลี
ภาษาไทย English Vietnam

แนะนำการศัลยกรรมแก้คางยาว

           คางหรือปากยื่น ใบหน้าค่อนข้างยาว อาจจะถูกล้อเพราะคางยาว การที่กระดูกคางยื่นออกมาเรียกได้ว่าเป็นโรคที่ขากรรไกรล่างเจริญเติบโตมากเกินไป ส่วนกระดูกขากรรไกรล่างทั้งหมดยื่นมาข้างหน้าเรียกว่าโรคขากรรไกรล่างยื่นทุกส่วน

การวินิจฉัยคางยาว

           หน้าค่อนข้างยาวและแหลม ขากรรไกรล่างยาวกว่าศูนย์กลางของหน้า ฟันล่างยื่นออกมากกว่าฟันบน ปลายคางยื่นออกมามากกว่าริมฝีปาก บริเวณรอบจมูกมีลักษณะเว้า เวลาพูดมีลักษณะลมรั่ว

รูปแบบศัลยกรรมคางยาว

  1. การสบฟันปกติแต่ปลายขากรรไกรยื่นออกมา: ศัลยกรรมคาง + ไม่จำเป็นต้องปรับให้ถูกต้อง
  2. การสบฟันผิดปกติ บวกกับขากรรไกรล่างยื่นออกมา : ศัลยกรรมขากรรไกรหรือศัลยกรรมขากรรไกรบน-ล่าง[Two Jaw]+ จำเป็นต้องปรับให้ถูกต้อง

การศัลยกรรมTwo Jaw :
ตามที่ระดับขากรรไกรบน-ล่าง ไม่เสมอกันเป็นตัวกำหนดการศัลยกรรม Two Jaw จะเคลื่อนย้ายกระดูกขากรรไกรให้เข้าที่ ฟันบนและฟันล่างสบกันอย่างถูกต้อง นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแก่คนไข้ ไม่เพียงในด้านสมรรถนะ หากแต่เป็นในด้านความสวยงามอีกด้วย

การผ่าตัดที่ให้ผลลัพธ์ดียิ่งขึ้น
:
            WON-การผ่าตัดมุมขากรรไกรล่าง + WON-ศัลยกรรม V ลักษณะพิเศษ
หลังจากผ่าตัดขากรรไกรล่างควบคู่กับการผ่าตัดมุมขากรรรไกรล่างและศัลยกรรมV-Line นำขากรรไกรล่างที่ยื่นขยับเข้าไปให้ได้สัดส่วน ค่อยฝนมุมขากรรไกรล่างให้ใบหน้าเล็กยิ่งดูสมมาตรมากขึ้น

การรักษาให้ถูกต้อง :

            กรณีขากรรไกรล่างยื่นไม่มากสามารถแก้ไขโดยใช้แค่การจัดฟัน ส่วนจุดสำคัญของการศัลยกรรมTwo Jawสามารถทำร่วมกับการศัลยกรรมช่องปากและการจัดฟัน เพื่อให้คนไข้ได้รับการรักษาที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากความชอบของแต่ ละคนหรือความสัมพันธ์ทางอาชีพ ทางเลือกของคนไข้ต่ออุปกรณ์ที่ใช้ก็แตกต่างกัน คลินิกต่างๆ จะเสนอการติดตั้งอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบ ซึ่งคนไข้สามารถเลือกได้ตามสภาพของตนเอง


EYES:
NOSE: 
FACE:
CHEST:
BODY:
SKIN:

© 2013 Surgerydesign.com  All Rights Reserved.
Facebook