ศัลยกรรมเกาหลี
ภาษาไทย English Vietnam

เรื่องควรระวังในการผ่าตัดจมูกหลังอูฐเป็นจุดสำคัญที่เราไม่อาจะละเลย


              การมีจมูกหลังอูฐมีผลกระทบอย่างมากต่อความงามของจมูก ดังนั้นต้องทำการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพโดยผ่านการผ่าตัด แต่เรื่องควรระวังก่อนหลังผ่าตัดยังคงเป็นจุดสำคัญที่เราไม่อาจละเลยได้ ถ้าเช่นนั้น การผ่าตัดจมูกหลังอูฐมีเรื่องควรระวังอะไรบ้าง?

              ก่อนศัลยกรรมแก้จมูกหลังอูฐ การทำความเข้าใจเรื่องที่ควรระวังในการผ่าตัดเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะการผ่าตัดทั้งต้องรับรองความปลอดภัยของผู้รับการรักษา  ทั้งต้องรับรองประสิทธิผลในการรักษา ดังนั้นทุกส่วนก่อนและหลังผ่าตัดจำเป็นต้องได้รับความสนใจจากผู้รับการรักษา

              การผ่าตัดจมูกหลังอูฐโดยทั่วไปต้องเลือกทำกับหน่วยงานรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยทั่วไปแล้วสภาพแวดล้อมการรักษาของโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานดี ฝีมือของแพทย์เชี่ยวชาญมาก อุปกรณ์ในการศัลยกรรมทันสมัย วัสดุที่ใช้เป็นของแท้ ดังนั้นประสิทธิผลในการรักษาก็จะรับรองได้อย่างดี ก่อนการรักษาจมูกหลังอูฐต้องทำการตรวจตามกฎเกณฑ์ ต้องระวังว่าโพรงจมูกมีการคดเคี้ยวหรือไม่ หากโพรงจมูกคดเคี้ยวควรแก้ไขก่อนผ่าตัด ในขณะเดียวกันต้องระวังว่ามีการระคายเคืองโพรงจมูกหรือไม่ 3 วันก่อนผ่าตัดใช้ยาแก้อักเสบหยอดจมูก ในขณะเดียวกันก็ต้องตัดขนจมูก รักษาความสะอาดโพรงจมูก หลีกเลี่ยงการระคายเคืองระหว่างผ่าตัด หลังผ่าตัดต้องใช้ยาปฏิชีวนะป้องกันการระคายเคือง หลังผ่าตัด 7 วันสามารถตัดไหมได้ ในรูจมูกหลังผ่าตัด 7 วันต้องเอาผ้าก๊อซที่อยู่ในโพรงจมูกออก สองสัปดาห์ต่อมาเอาปูนปาสเตอร์นอกจมูกออก 3 สัปดาห์ต่อมาส่วนจมูกจะค่อยๆฟื้นตัว หลังผ่าตัด 3 เดือนยังจำเป็นต้องกลับไปตรวจอีกครั้งที่โรงพยาบาล สำหรับปัญหามีห้อเลือดบริเวณจมูกควรพบแพทย์ในทันที

              การศัลยกรรมจมูกหลังอูฐถึงแม้ขอบเขตในการรักษาที่เกี่ยวข้องจะไม่ใหญ่ แต่ขั้นตอนการผ่าตัดยังคงต้องทำอย่างรอบคอบ เพียงแค่เตรียมพร้อมก่อนผ่าตัดให้เต็มที่ อัตราการเกิดการระคายเคืองหลังผ่าตัดแทบจะไม่มี นอกจากนี้แค่ต้องทำการบำรุงรักษาหลังผ่าตัดอย่างจริงจังให้ดี ถึงแม้การดูแลรักษาหลังผ่าตัดเป็นขั้นตอนสุดท้าย แต่ก็สำคัญที่สุดเหมือนกัน ดังนั้นต้องทำตามคำสั่งแพทย์ให้ดี เช่นนี้จึงจะได้รักผลลัพธ์ในการศัลยกรรมแก้จมูกหลังอูฐตามอุดมคติ


EYES:
NOSE: 
FACE:
CHEST:
BODY:
SKIN:

© 2013 Surgerydesign.com  All Rights Reserved.
Facebook