ศัลยกรรมเกาหลี
ภาษาไทย English Vietnam

แนะนำการศัลยกรรมแก้จมูกหลังอูฐและวิธีแก้ไข


อะไรคือจมูกหลังอูฐ?

             จมูกที่ส่วนกลางของดั้งปูดออกมาเรียกว่าจมูกหลังอูฐ หากสภาวะที่จมูกหลังอูฐปูดออกมารุนแรงมากเกินไป ปลายจมูกจะดูคล้อยลงด้านล่าง ดูเหมือนแก่มาก ให้ภาพลักษณ์แข็งกร้าว การศัลยกรรมจมูกหลังอูฐต้องพิจารณาหลายองค์ประกอบ เช่น ขนาดของจมูกกระดูก ระดับที่โดดออกมา ลักษณะและความสูงของปลายจมูก ระดับความโด่งที่ต้องการ เพื่อสร้างลายเส้นที่สวยงาม

              จมูกหลังอูฐคือจมูกที่ส่วนขอบของกระดูกจมูกและกระดูกอ่อนปูดออกมา ดั้งไม่เรียบ ไม่อ่อนโยน ให้ภาพลักษณ์แข็งกร้าว ทั่วทั้งใบหน้าดูแก่ กระดูกจมูกของจมูกหลังอูฐ และส่วนขอบของกระดูกอ่อนด้านนอกโดดออกมา ดั้งก็ค่อนข้างกว้าง สามารถสร้างจมูกที่งดงามบนหลักของความงามและภาพลักษณ์ ที่อ่อนโยนได้โดยผ่านการศัลยกรรมแก้จมูกหลังอูฐ


วิธีการศัลยกรรมแก้จมูกหลังอูฐ :

1. จมูกหลังอูฐที่ไม่รุนแรง

- ในขณะเดียวกันกำจัดส่วนกระดูกและส่วนกระดูกอ่อนที่ปูดออกมาทิ้ง

-การศัลยกรรมปลายจมูกที่ใช้กระดูกอ่อนโพรงจมูกหรือกระดูกอ่อนที่หู

              ส่วนที่ปูดออกมาคือ ส่วนที่กระดูกและกระดูกอ่อนโผล่ออกมาในขณะเดียวกัน ด้วยเหตุนี้หลังจากตัดกระดูกจมูก และกระอ่อนออกแล้ว การปรับแต่งเพื่อไม่ให้กระดูกงออกออกมาอีกนั้นสำคัญมาก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดจมูกหลังอูฐอีก ตอนตัดกระดูกจมูกออก ควรใช้วิธีกำจัดกระดูกจมูกและกระดูกอ่อนพร้อมกัน หากจมูกหลังอูฐเป็นหนักล่ะก็ ขนาดของดั้งก็จะกว้างมากเช่นเดียวกัน  ในตอนนี้ใช้การตัดด้านนอกของกระดูกจมูก ผ่ากระดูกด้านนอกที่รวมอยู่ตรงกลาง ทำการปรับแต่งในขณะที่ลดขนาดของจมูก


(บน) การกำจัดกระดูกและกระดูกอ่อนทีละขั้นตอน
(ซ้าย) ทำการผ่าตัดกระดูก แก้ไขดั้งจมูกกว้าง
(ขวา) การผ่าตัดศัลยกรรมปลายจมูกที่ใช้โพรงจมูก

              อาการของจมูกหลังอูฐมีหลายชนิด เช่น สภาวะที่ดั้งทั้งหมดปูดออกมา สภาวะปลายจมูกคล้อยลงล่างเหมือนลูกศร สภาวะกระดูกจมูกปูดออกมา เป็นต้น ตามสภาพของทุกคน ต้องแก้ไขจมูกหลังอูฐอย่างสมเหตุสมผล อีกทั้งจะต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบในการทำการผ่าตัด เช่น ระดับที่จมูกหลังอูฐปูดออกมา ลักษณะและความสูงของปลายจมูก ขนาดของกระดูกจมูก เป็นต้น


รูปภาพเปรียบเทียบก่อนหลังการทำศัลยกรรมแก้จมูกหลังอูฐ

              ข้างต้นก็คือการแนะนำเกี่ยวกับการแก้จมูกหลังอูฐ หวังว่าข้อมูลข้างต้นจะมีประโยชน์ต่อทุกท่านในระดับหนึ่ง ถ้าหากท่านยังมีข้อสงสัยอื่นๆ สามารถสอบถามข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญออนไลน์ของเราได้ พวกเราจะตั้งใจให้บริการท่านอย่างแน่นอน


EYES:
NOSE: 
FACE:
CHEST:
BODY:
SKIN:

© 2013 Surgerydesign.com  All Rights Reserved.
Facebook