ศัลยกรรมเกาหลี
ภาษาไทย English Vietnam

คำแนะนำในการผ่าตัดแก้ไขหน้าอกหย่อนยาน

         เต้านมประกอบไปด้วยส่วนของกล้ามเนื้อและส่วนของไขมัน  การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของน้ำหนักในระยะเวลาสั้นๆ มักส่งผลโดยตรงต่อทรวงอก การคลอดบุตรและการให้นมบุตรก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้หน้าอกหย่อนยาน กล่าวโดยสรุปคือ เมื่อเนื้อเยื่อและไขมันลดลงก็จะส่งผลให้ หน้าอกมีลักษณะหย่อนยานตามไปด้วย 


ระดับหน้าอกที่หย่อนคล้อยระดับ A : ปานนมหรือหัวนมคล้อยต่ำลงมาประมาณ 1 เซนติเมตร

ระดับหน้าอกที่หย่อนคล้อยระดับ B :  ปานนมหรือหัวนมคล้อยต่ำลงมาประมาณ 1-2 เซนติเมตร  แต่รูปทรงไม่เปลี่ยนเท่าในระดับด้านล่างที่ต่ำกว่า

ระดับหน้าอกที่หย่อนคล้อยระดับ C : ปานนมหรือหัวนมคล้อยต่ำลงมา 3 เซนติเมตรขึ้นไป  ถือว่าหัวนมอยู่ต่ำมาก


วิธีการผ่าตัดยกกระชับทรวงอก

         ทำได้โดยการกำหนดมุมในการผ่าด้วยตำแหน่ง แตกต่างกันไปตามระดับการหย่อนคล้อย

สำหรับหน้าอกที่หย่อนคล้อยเพียงเล็กน้อย

         การผ่าตัดยกกระชับหน้าอกที่หย่อนคล้อยเพียงเล็กน้อย สามารถทำได้โดยการตัดหนัง ระหว่างรอบหัวนมและปานนมออกไป  จากนั้นดึงผิวหนังบริเวณรอบๆ เข้ามาติดกับหัวนมแล้วค่อยเย็บให้ติดกันติดกัน

สำหรับหน้าอกที่หย่อนคล้อยระดับปานกลาง

         เพื่อให้บาดแผลจากการผ่าตัดเล็กที่สุด  ผ่าเปิดผิวหนังโดยรอบปานนมแล้วเย็บผิวด้านในของอก เข้ากับพื้นผิวโดยรอบของบริเวณที่เปิดเอาไว้  จะได้หน้าอกที่เป็นเหมือนรูปกรวย การผ่าตัดวิธีนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ได้เต้านม ที่เป็นรูปกรวยสวยงามแล้ว ยังช่วยลดปัญหาปานนมใหญ่ได้อีกด้วย

สำหรับหน้าอกที่หย่อนคล้อยระดับต่ำมาก

         ลำดับแรกจะทำการเปิดช่องผิวหนังเป็นแนวนอน ใต้ปานนมแล้วตัดเนื้อส่วนเกินออกไป  จากนั้นเย็บเข้ามาประสานกัน  จากนั้นเปิดช่องผิวหนังโดยรอบปานนมและเปิดช่องผิวหนังในแนวตั้งอีกครั้ง  ตัดเนื้อส่วนเกินออกไป  จากนั้นเย็บประสานกัน  ก็จะได้เต้านมที่เป็นรูปร่างเหมือนตัว O


EYES:
NOSE: 
FACE:
CHEST:
BODY:
SKIN:

© 2013 Surgerydesign.com  All Rights Reserved.
Facebook