ศัลยกรรมเกาหลี
ภาษาไทย English Vietnam

วิธีการและข้อควรระวังเกี่ยวกับการผ่าตัดลดขนาดเต้านมที่เกาหลี

  • โรคเต้านมโตเกินคืออะไร

            เนื่องจากวัฒนธรรมการกิน ที่เปลี่ยนเป็นลักษณะวัฒนธรรมทางตะวันตกมากขึ้น ทำให้จำนวนผู้คนที่ต้องทุกข์ใจ กับเต้านมที่โตเกินพอดีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เต้านมที่โตเกินโดยทั่วไป มักจะพ่วงอาการเต้านมหย่อนคล้อยมาด้วย ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อความสวยงาม แต่น้ำหนักของเต้านมยังถ่วงรั้งไหล่ และทำให้เกิดโรคปวดคออีกด้วย นอกจากนี้ยังทำให้เกิดโรคกลากและโรคผิวหนังอื่นๆ ในบริเวณรอยพับใต้เต้านม ส่งผลต่อสุขอนามัยส่วนตัว ส่วนในเด็กสาววัยรุ่นอาจจะรู้สึกอยากหลบหน้า หรือเกิดความผิดปกติทางอารมณ์เพราะสายตาคนอื่นที่มองมา

  • ข้อควรระวังก่อนผ่าตัดศัลยกรรมลดขนาดหน้าอก

            มาตรฐานของขนาดเต้านมอิงตามช่วงอายุ วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน รูปร่างของคนหรือค่านิยมที่ไม่เหมือนกัน
ในทางการแพทย์ได้แบ่งประเภทเต้านมตามปริมาตร ขนาดที่กำลังพอดีคือ ประมาณ 250-300 ซีซี ใหญ่ขนาดกลางคือ ประมาณ 400~600 ซีซี  ขนาดค่อนข้างใหญ่คือ 600~1000 ซีซี และขนาด 1,500 ขึ้นไปคือขนาดใหญ่ แต่สิ่งที่สำคัญมากก็คือปริมาตรที่เหมาะสมต้องสอดคล้องกับรูปร่าง ก่อนการผ่าตัดจำเป็นต้องปรึกษาตกลงกับแพทย์ให้ดีแล้วจึงค่อยตัดสินใจทำ

  • วิธีการผ่าตัดลดขนาดเต้านมที่เกาหลี

            การผ่าตัดลดขนาดเต้านมคือการผ่าตัดเอาผิวหนังที่หย่อนยานออก เปลี่ยนตำแหน่งเต้านมและผ่าตัดลดขนาดเนื้อเยื่อเต้านม จุดสำคัญของการผ่าตัดชนิดนี้อยู่ที่แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก แต่เนื่องจากการผ่าตัดลดขนาดเต้านมนี้มีการผ่าตัดผิวหนัง จึงมีรอยแผลเป็นเหลือทิ้งไว้ในระดับหนึ่ง ซึ่งแผลเป็นนี้อาจจะเป็นวงรอบๆเต้านม เส้นแนวตั้งจากหัวนมหรือเส้นแนวขวางยาวเข้ามาทางข้างในหรือออกนอกเต้านม

            โดยทั่วไป ปริมาณของเนื้อเยื่อเต้านมที่ตัดออกหรือผิวหนังที่หย่อนคล้อยนั้นค่อนข้างมาก หากกรณีที่เต้านมมีขนาดใหญ่มากๆ แน่นอนว่าแผลผ่าตัดก็จะยิ่งยาว ดังนั้นขนาดของเต้านมที่แต่ละคนต้องการและความยาวของแผลผ่าตัดจำเป็นต้องปรึกษาเจรจาให้ละเอียดก่อนการตัดสินใจทำ


EYES:
NOSE: 
FACE:
CHEST:
BODY:
SKIN:

© 2013 Surgerydesign.com  All Rights Reserved.
Facebook