ศัลยกรรมเกาหลี
ภาษาไทย English Vietnam

สาเหตุของการเกิดก้อนเนื้อข้างรักแร้คืออะไร

            ก้อนเนื้อข้างรักแร้ สามารถเรียกได้อีกอย่างว่า เต้านมส่วนเกิน ซึ่งโดยทั่วไปเริ่มเกิดขึ้นในวัยผู้ใหญ่ ระยะตั้งครรภ์หรือระยะให้นมบุตร เป็นลักษณะอาการ ที่แสดงความเสื่อมถอยของร่างกาย ทั้งนี้ ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีก้อนเนื้อข้างรักแร้ แต่ว่าเมื่อมีก้อนเนื้อข้างรักแร้แล้วก็จะรู้สึกไม่สบาย อีกทั้งคนจำนวนมากไม่เข้าใจสาเหตุ ของการเกิดก้อนเนื้อข้างรักแร้ เมื่อเกิดก้อนเนื้อ ก็ทำให้ตัวเองรู้สึกเสียใจ  ถ้าเช่นนั้น สาเหตุหลักของการเกิดก้อนเนื้อข้างรักแร้คืออะไรล่ะ? การเกิดก้อนเนื้อข้างรักแร้ มีสาเหตุหลักอยู่ 2 ประการ คือ

1. มาจากช่วงที่เป็นตัวอ่อนทารกในครรภ์

            ตัวอ่อนในครรภ์ ในระยะสัปดาห์ที่ 6 ตัวอ่อนมีความยาวเพียง 1 เมตรกว่า ช่วงลำตัวบริเวณหน้าท้องทั้งสองด้าน เซลล์เยื่อชั้นนอกของตัวอ่อน (ectoderm) นั้นหนาขึ้น เกิดเป็นสันโค้งรอยต่อบริเวณรักแร้ และบริเวณนั้นก็เป็นก้อนเนื้อข้างรักแร้ หรือเต้านมส่วนเกินนั่นเอง โดยปกติคนเราจะมีเต้านมแค่หนึ่งหรือสองเต้า ไม่จำเป็นต้องมีหลายเต้า ดังนั้นการพัฒนาควรเกิดขึ้นเพียงแค่กับเต้านมคู่แรกคู่เดียว เกิดเป็นหัวนม เมื่อครรภ์อายุได้ 3 เดือน ก็เกิดท่อน้ำนม ส่วนพัฒนาการของเต้านมลำดับอื่น โดยทั่วไปหลังจากอายุครรภ์ 9 สัปดาห์ก็จะลดลง หากการสลายตัวไม่สมบูรณ์ ภายหลังคลอดก็จะเกิดเป็นเต้านมส่วนเกิน ในทางการแพทย์เรียกว่าเป็นก้อนเนื้อข้างรักแร้หรือเต้านมส่วนเกิน

2. มาจากผลของแรงกระทำภายนอกที่ทำให้หน้าอกเปลี่ยนรูป

            การสวมใส่ชุดชั้นในรวมทั้งเสื้อผ้าตัวนอก ที่ไม่ถูกต้องสามารถเพิ่มการเกิดก้อนเนื้อข้างรักแร้ การเกิดก้อนเนื้อข้างรักแร้นอกจากจะมาจาก ผลของการสลายตัวไม่สมบูรณ์แล้ว ยังอาจจะมาจากผลของแรงกระทำภายนอก ที่ทำให้เต้านมเปลี่ยนรูป เพราะว่าการสวมใส่ชุดชั้นในที่ไม่ถูกต้องหรือการใส่เสื้อผ้ารัดเป็นเวลานาน ก็จะเป็นการบีบรัดให้หน้าอกเปลี่ยนรูปได้ เช่นเดียวกับการใส่เสื้อผ้าที่เล็กเกินไป การใส่ชุดชั้นในที่ไม่พอดี ก็เป็นการบีบเนื้อบริเวณเต้านมจนทำให้เกิดก้อนเนื้อข้างรักแร้ได้ ดังนั้น ไม่ว่าชุดชั้นในหรือเสื้อผ้าตัวนอกก็ควรเลือกขนาดให้เหมาะสม จึงจะสามารถรักษาความสวยงามของร่างกายเราไว้ได


EYES:
NOSE: 
FACE:
CHEST:
BODY:
SKIN:

© 2013 Surgerydesign.com  All Rights Reserved.
Facebook