ศัลยกรรมเกาหลี
ภาษาไทย English Vietnam

เงื่อนไขต่างๆ ในการห้ามใช้บริการดูดไขมัน

 1. ผู้มีปัญหาด้านการทำงานของหัวใจ ปอด ตับและไต เป็นบุคคลประเภทหนึ่ง ที่ไม่ควรเข้ารับการผ่าตัด

 2. ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีเงื่อนไขทางจิตวิทยาที่ว่า ให้ความคาดหวังกับผลลัพธ์ ของการผ่าตัดมากเกินไป หรือเป็นผู้ที่หมกมุ่นกับเรื่องความงามจนเกินพอดี

 3. ผู้ที่ความยืดหยุ่นของผิวน้อยเนื่องจากมีไขมันใต้ผิวหนังน้อย

 4. ผู้ที่แพ้ไลโดเคนหรือยาชา หรือผู้ที่มีประวัติเสพยาเสพติด

 5. ผู้ที่เป็นโรคติดเชื้อบริเวณผิวหนังเรื้อรัง ผู้ที่สูบบุหรี่หนัก รวมถึงผู้ที่มีแนวโน้มว่าร่างกาย จะสมานแผลได้ช้า

 6. ผู้ที่เป็นเส้นเลือดขอดและเป็นโรคหลอดเลือดดำอักเสบจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการดูดไขมัน

 7. อวัยวะต้องห้าม ได้แก่ บริเวณกระดูกรูปสามเหลี่ยมบริเวณใบหน้า (ดั้งจมูก  ปีกจมูกทั้งสองข้าง  และบริเวณเหนือริมฝีปากหรือใต้รูจมูก) บริเวณพื้นที่ยึดเกาะหรือแอดฮีชันโซน  หน้าแข้ง  บริเวณใกล้กับหัวเข่าด้านหน้า ไหล่ บริเวณที่เป็นกระดูกนูนออกมาเช่นหัวเข่า  และอุ้งเชิงกราน

 8. ผู้ป่วยที่มีภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติและสตรีที่อยู่ในระหว่างมีรอบเดือน

 9. ผู้ที่เป็น Pickwikian Syndrome (ภาวการณ์หายใจลดลงในคนอ้วน)  ผู้ที่มีระบบทางเดินหายใจติดขัดในตอนนอนหลับ  และผู้ที่เป็นโรคอ้วน

 10. ผู้ที่มีเป็นโรคที่สุ่มเสี่ยงต่อการกำเริบของโรค  เช่น  ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

 11. ผู้ที่เป็นโรคที่สืบเนื่องมาจากโรคอ้วน  อันประกอบด้วย  อาการลมชักที่เกิดจากความอ้วน  อาการนอนไม่หลับที่เกิดจากความอ้วน  การทำงานของอวัยวะสืบพันธุ์ผิดปกติที่เกิดจากความอ้วน  ต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติเนื่องจากความอ้วน  รวมถึงการหลั่งฮอร์โมนอินซูลิน ผิดปกติที่เกิดจากความอ้วน เป็นต้น ผู้ที่มีความผิดปกติทางร่างกลายดังท่ากล่าวมาข้างต้น จะต้องได้รับการรักษาให้หายเสียก่อนเข้ารับการดูดไขมัน

 12. ผู้ที่มีอายุมากกว่าหกสิบปี  หรือต่ำกว่าสิบแปดปี  ไม่ควรเข้ารับการผ่าตัดดูดไขมัน

EYES:
NOSE: 
FACE:
CHEST:
BODY:
SKIN:

© 2013 Surgerydesign.com  All Rights Reserved.
Facebook