ศัลยกรรมเกาหลี
ภาษาไทย English Vietnam

ข้อดีของการสลายไขมันเฉพาะส่วนด้วยเลเซอร์ (Laser Lipolysis) มีอะไรบ้าง

            การทำเลเซอร์สลายไขมัน (Laser Lipolysis) เป็นอีกวิธีการลดความอ้วนวิธีหนึ่ง  การทำเลเซอร์สลายไขมันเป็นการยิงแสงเลเซอร์เข้าไป ยังบริเวณที่ต้องการสลายไขมัน  โดยไขมันที่เหลืออยู่ในร่างกายจะถูกร่างกายขับออกมา เองตามวิธีธรรมชาติ  หลังจากที่นำไขมันส่วนเกินดังกล่าวออกมาจากร่างกายแล้ว  ก็จะได้ร่างกายที่ผอมเพรียวโดยรวดเร็ว  การสลายไขมันด้วยเลเซอร์มีข้อดูอย่างไร 

            เหตุใดผู้คนจำนวนมากจึงเลือกที่จำกำจัดไขมันส่วนเกินออกไปด้วยวิธีดังกล่าว  ข้อความด้านล่างนี้จะทำให้ท่านผู้อ่านได้ทราบว่าข้อดูของการสลายไขมัน ด้วยวิธีฉายแสงเลเซอร์ว่ามีอะไรบ้าง

             ทั้งการสลายไขมันด้วยการฉายแสงเลเซอร์และการผ่าตัดดูดไขมัน ต่างก็ทำให้ผู้เข้าใช้บริการได้ผลลัพธ์เป็นหุ่นสวยเหมือนกัน ถ้าเช่นนั้นการสลายไขมันด้วยการ ฉายแสงเลเซอร์มีข้อดี ที่แตกต่างอะไรที่ทำให้คุณผู้หญิงที่รักสวยรักงามทั้งหลายเลือกวิธีนี้ 

             ข้อดีประการแรกของการสลายไขมันด้วยแสงเลเซอร์คือ ได้ตำแหน่งที่ต้องการสลายไขมันอย่างถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น  เนื่องจากการสลายไขมันด้วยแสงเลเซอร์เป็นกระบวนการการทำงานแบบระบบดิจิตอล  จึงสามารถระบุตำแหน่งที่ต้องการสลายไขมันได้อย่างถูกต้องแม่นยำ  จึงสามารถนำมาใช้สลายไขมันเฉพาะส่วนได้ดี  ส่งผลให้ผู้เข้ารับการสลายไขมันด้วยวิธีดังกล่าวได้หุ่นที่สมส่วนถูกใจได้ดียิ่งขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เล็กๆ อย่างต้นแขนหรือใบหน้าก็สามารถใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้

             ข้อดีประการที่สองก็คือ  มีความปลอดภัยสูง  เมื่อเปรียบเทียบกับการผ่าตัดดูดไขมันธรรมดาแล้ว  การผ่าตัดดูดไขมันธรรมดาแม้จะได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว  แต่ก็ยังด้านความปลอดภัยก็ยังเป็นปัญหาใหญ่อยู่  ในขณะที่การสลายไขมันด้วยการฉายแสงเลเซอร์เป็นวิธีการที่มีความปลอดภัยสูงกว่า  เนื่องจากใช้สายนำเลเซอร์เล็กๆที่มีขนาดเพียง 1-3 มิลลิเมตรเท่านั้นสอดเข้าไปยังชั้นผิวหนัง เพียงเท่านี้ก็สามารถสลายไขมันได้แล้ว โดยที่ไม่ต้องเสียเลือดและไม่ไปทำลายระบบประสาทที่อยู่โดยรอบ

             ข้อดีประการที่สามคือ  ผลบริเวณที่สลายไขมันจะเรียบเนียนไม่เป็นรอยนูนรอยบุ๋ม  เมื่อเปรียบเทียบกันกับวิธีการผ่าตัดดูดไขมัน  หากแพทย์ที่ทำการผ่าตัดดูดไขมันใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสมหรือยังมีประสบการณ์ที่ไม่เพียงพอ  ก็อาจทำให้พื้นผิวบริเวณนั้นเป็นรอยนูนรอยบุ๋มหลังการผ่าตัดได้  ในขณะที่การสลายไขมันด้วยแสงเลเซอร์จะฉายแสงเลเซอร์เพื่อสลายไขมันไปยังชั้นผิวหนังอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  จึงไม่เกิดปัญหารอยนูนรอยบุ๋มหลังการสลายไขมัน

             ดังนั้นเมื่อเทียบกันกับวิธีการดูดไขมันแบบดั้งเดิม  การสลายไขมันด้วยการฉายแสงจึงมีข้อดีกว่ามาก  ไม่เพียงแต่ระบบความปลอดภัยที่ได้พัฒนาต่อยอดมาเท่านั้น  แต่หลังการฉายแสงเลเซอร์สลายไขมันยังทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นมีความนุ่มและยืดหยุ่นกว่าวิธีการดั้งเดิม


EYES:
NOSE: 
FACE:
CHEST:
BODY:
SKIN:

© 2013 Surgerydesign.com  All Rights Reserved.
Facebook