ศัลยกรรมเกาหลี
ภาษาไทย English Vietnam

BANDO EYES Surgery Clinicแนะนำโรงพยาบาล:

            คลินิคศัลยกรรมดวงตาบันโด เป็นคลินิคที่ประกอบกิจการศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะทาง โดยรายการธุรกิจหลักจะครอบคลุมทั้งการศัลยกรรมตกแต่งตา รูปหน้า จมูก หน้าอก และศัลยกรรมลดริ้วรอย เป็นต้น

ผู้อำนวยการคลินิค Cho Ren Chang:

            เคยดำรงตำแหน่งสำคัญจากหลายมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลังจากที่ไปแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่NYUของสหรัฐอเมริกาแล้ว ยังเคยดำรงตำแหน่งสำคัญของมหาวิทยาลัยโซล ต่อมาได้ก่อตั้งโรงพยาบาลBando Eyeขึ้น ผู้อำนวยการประจำที่คลินิคบันโดมากกว่า20ปี อีกทั้งยังดำเนินการผ่าตัดมามากมาย โดยเฉพาะการศัลยกรรมตกแต่งตา และยังได้แถลงงานวิจัยวิชาการเกี่ยวกับการศัลยกรรมตกแต่งอีกด้วย


แนะนำผู้อำนวยการคลินิค:

Cho Ren Chang
  • จบการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ มหาวิทยาลัยยอนเซ
  • อาจารย์ประจำแผนกศัลยกรรมของมหาวิทยาลัยยอนเซ
  • ผู้อำนวยการคลินิคศัลยกรรมตาBando
  • ประธานสมาคมคลินิคศัลยกรรมเกาหลี
  •  ประธานสมาคมศัลยกรรมพลาสติกเกาหลี

แผนที่:EYES:
NOSE: 
FACE:
CHEST:
BODY:
SKIN:

© 2013 Surgerydesign.com  All Rights Reserved.
Facebook